Seznam trenerjev

Vodja mlajših selekcij
Repotočnik Aleš – 040627371
U11
Knez Jože – 070867452
U9
Hutmajer Boštjan – 041899141
U7
Repotočnik Aleš – 040627371